Scan HB – Kwaliteitsmeter voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Eduforce is welbekend expert op het gebied van hoogbegaafdheid bij kinderen. Naast SiDi PO – een tool die NIO maakte voor de signalering en diagnosticering van (hoog)begaafdheid – wilde EduForce ook een variant waarmee scholen zichzelf kunnen toetsen op hun omgang met hoogbegaafdheid. Op basis van de techniek van SiDi PO ontwikkelde NIO samen met Eduforce daarom Scan HB. Het resultaat is een handige vragenlijst tool mét bijbehorende website, volledig in lijn met de look and feel van SiDi PO.
Wanneer? 2014 – heden
Werkzaamheden? UX/Usability advies, (functioneel) design applicaties. branding, huisstijl, diverse communicatie uitingen (on- en offline), tekst

Dossiers slim opbouwen

Uniek aan Scan HB is de geïntegreerde 360 graden vragenlijst. Uit diverse invalshoeken – van ouders en leerlingen tot leerkrachten, de directie en zelfs externe deskundigen – volgt zo een totaaldossier met antwoorden op de vraag: ‘Hoe gaat deze school om met (hoog)begaafdheid?’
Om die invalshoeken te verzamelen is aan Scan HB een functie toegevoegd waarmee je vragenlijsten gemakkelijk met externen deelt. Inloggen is hierdoor niet meer nodig. Ook worden er bij elk dossier automatisch aanbevelingen getoond en worden er op basis van aangemaakte actiepunten automatische mails verstuurd.
Waar het ene project wordt afgerond, begint het volgende project al! We werk(t)en op verzoek van Eduforce namelijk de afgelopen tijd aan nog twee varianten in deze reeks tools. Scan HB Advies is er daar één van en draait om meer begeleiding bij het in kaart brengen van de omgang met (hoog)begaafdheid op schoolniveau. Nog in ontwikkeling is Scan HB VO, een versie van Scan HB voor het voortgezet onderwijs.