NCN – Portaal Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)

NIO sloeg de handen ineen met GIS BS voor de vernieuwing van een platform voor Natuur Collectieven Nederland. Een groots project waarbij we samenwerkten aan de procesoptimalisatie van subsidieaanvragen voor percelen die onder natuurbeheer vallen.

Mijn Faunazaken – Klantportaal voor schademeldingen door fauna aan percelen

Samen met GIS Business Solutions ontwikkelde NIO een compleet, veilig en gebruiksvriendelijk klantportaal voor schademeldingen door fauna aan percelen. Incl. eHerkenning-koppeling met het RVO én een koppeling met het KVK-register.