NCN – Portaal Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)

GIS Business Solutions ontwikkelt voor klanten in de groene en blauwe sector innovatieve maatwerk ICT-oplossingen. Altijd speelt de combinatie van geodata én persoons- of bedrijfsgegevens hierbij een rol. Eén van de meest recente vraagstukken van GIS BS is de vernieuwing van een platform voor Natuur Collectieven Nederland. Een groots project waarvoor GIS BS de handen ineen sloeg met NIO. Samen werkten we aan de procesoptimalisatie van subsidieaanvragen voor percelen die onder natuurbeheer vallen.
Wanneer? 2021 – heden
Werkzaamheden? GIS-portaal, procesoptimalisatie, design, integratie SuperOffice

Twee kunnen meer dan één

De basis voor oplossingen waar GIS BS aan werkt, ligt steeds in hun eigen software GB-Office (basis SuperOffice) en hun eigen (Financiële) Administratie Module. Voor NCN specifiek bestond het vraagstuk niet alleen uit een backoffice- en administratiesysteem, maar ook uit een portaal waar deelnemers van een collectief informatie kunnen halen en brengen. Een zogenaamd GIS-portaal. En dát is waar de samenwerking tussen NIO en GIS BS om de hoek komt kijken.

Een GIS-portaal van NIO’s hand

NIO ontwikkelde een GIS-portaal op maat dat direct gekoppeld is aan de Office-omgeving van GIS BS. Binnen het portaal realiseerden we een compleet nieuwe GIS-oplossing met een nieuwe kaart waarin percelen en beheereenheden geraadpleegd én bewerkt kunnen worden. Naast het volledige design en de ontwikkeling van het portaal, zorgden we ook voor een uitgebreide integratie met geo-server data, SuperOffice en een GIS-viewer.

Procesoptimalisatie

Met het nieuwe GIS-portaal kunnen de deelnemers van de 14 collectieven in Nederland gemakkelijk en snel online hun gegevens bekijken en actueel houden. Ook kunnen ze de percelen met te beheren eenheden inzichtelijk bekijken. En willen ze een nieuwe subsidieaanvraag indienen voor een bepaald perceel? Dan kan dat gemakkelijk via het GIS-portaal.

Na elke aanvraag die binnenkomt, krijgen medewerkers van het betreffende collectief een signaal. Tijd voor hen om te beoordelen of subsidie mogelijk is. De deelnemer start dus het proces, het collectief is daarna aan zet. Het resultaat: duidelijkheid, strakke communicatie en tijdwinst!

Work in progress

Ook na de livegang van het portaal werken NIO en GIS Business Solutions nog steeds nauw samen. We kijken mee waar nodig en blijven verbeteringen uitvoeren. Zo zorgen we dat het portaal ook in de toekomst aansluit op de wensen van de klant enerzijds en nieuwe wetgeving anderzijds.